Algemene voorwaarden

PITinjeleven.nl

Artikel 1: Definities

PITinjeleven.nl is een handelsnaam van Partners In Training b.v., en faciliteert in diensten als verkoop van (online) coaching, (online) trainingen, (online) cursussen, (online) boeken en producten die bijdragen aan persoonlijke groei en ontspanning [hierna: ‘Diensten’].

In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikt maakt van onze diensten.

In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de afspraak tot het verrichten van onze diensten in het kader van een opdracht of bestelling.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, en afspraken.

Afwijkingen op deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3: De Overeenkomst en levering

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

De levering van een e-boek of e-cursus/training vindt plaats op het ogenblik dat de orderbevestiging met download link -voor het downloaden- aan de Klant wordt bezorgd via e-mail, en dit binnen de 24 uren na het plaatsen van de bestelling; hierna is aan onze leveringsplicht voldaan. Mocht de Klant binnen de 24 uren na de bestelling geen e-mailbericht hebben ontvangen, of mocht de ‘download link’ niet werken, dan dient de klant ons onmiddellijk te informeren via michel@PITinjeleven.nl. De download dient binnen een termijn van drie maanden te worden gedownload; na dit termijn wordt de mogelijkheid tot downloaden niet langer gegarandeerd.

Op aangekochte e-boeken of e-cursussen/trainingen geldt geen recht van retour. Zodra de overeenkomst tot stand komt, kan deze niet meer worden ontbonden.

Onze online diensten zijn enkel bestemd voor persoonlijk gebruik door de klant. Het is niet toegestaan om deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verkopen, doorgeven of op andere wijze over te dragen.

Onze aangeboden diensten kunnen op elk moment door ons worden teruggetrokken, of worden gewijzigd. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ons niet.


Artikel 4: Prijzen en aansprakelijkheid

Alle genoemde bedragen op onze website zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Onze prijzen kunnen op elk moment door ons worden teruggetrokken, of worden gewijzigd. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ons niet.

Elke aansprakelijkheid jegens de klant is beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs, danwel de toegekende dekking door onze aansprakelijkheidsverzekering.

Op onze overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.


Artikel 5: Klachten- en vragenregeling

Eventuele vragen, tips of klachten kunnen schriftelijk verzonden worden naar michel@PITinjeleven.nl

Versie 1.0 – 01/01/2021

Meld je GRATIS aan om 4x per jaar mijn nieuwsbrief te ontvangen

Door op aanmelden te klikken ga je akkoord met onze privacy overeenkomst, je kunt je altijd afmelden.